Trực tiếp Udinese vs Monza – lúc 02:00 ngày 20/10

Trực tiếp trận đấu Udinese vs Monza trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 02:00 ngày 20/10

Đánh giá post
Trực tiếp Bologna vs Cagliari – lúc 02:00 ngày 21/10
Trực tiếp Bologna vs Cagliari – lúc 02:00 ngày 21/10

Trực tiếp trận đấu Bologna vs Cagliari trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 02:00 ngày...

11 tháng trước

Trực tiếp Cremonese vs Modena – lúc 20:00 ngày 20/10
Trực tiếp Cremonese vs Modena – lúc 20:00 ngày 20/10

Trực tiếp trận đấu Cremonese vs Modena trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 20:00 ngày...

11 tháng trước

Trực tiếp Sampdoria vs Ascoli – lúc 23:00 ngày 20/10
Trực tiếp Sampdoria vs Ascoli – lúc 23:00 ngày 20/10

Trực tiếp trận đấu Sampdoria vs Ascoli trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 23:00 ngày...

11 tháng trước

Trực tiếp Parma vs Bari – lúc 23:00 ngày 19/10
Trực tiếp Parma vs Bari – lúc 23:00 ngày 19/10

Trực tiếp trận đấu Parma vs Bari trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 23:00 ngày...

11 tháng trước

Trực tiếp Spezia vs Brescia – lúc 20:00 ngày 19/10
Trực tiếp Spezia vs Brescia – lúc 20:00 ngày 19/10

Trực tiếp trận đấu Spezia vs Brescia trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 20:00 ngày...

11 tháng trước

Trực tiếp Torino vs Cittadella – lúc 02:00 ngày 19/10
Trực tiếp Torino vs Cittadella – lúc 02:00 ngày 19/10

Trực tiếp trận đấu Torino vs Cittadella trong khuôn khổ giải ITALY CUP tốc độ cao, Full HD, có bình luận viên miễn phí vào lúc 02:00 ngày...

11 tháng trước